Alsace

Terroir och vinerna i Alsace

På vogesernas sluttningar

De flesta förnäma växtplatserna finns på kullarna och utlöparna mellan de två geologiska förkastningarna. Här finns täta nätverk av sprickor och förskjutningar i alla dimensioner som skapar en geologisk mosaik i skalan 100-tals meter. Det tunna jordtäcket ovanpå de gamla bergarterna består av vittringsprodukter som bildats på plats, rasat nedför sluttningarna eller flyttats omkring av vind och vatten.

Kullarna på utlöparna ger bästa vinet

Bilden i sidhuvudet visar tydligt hur utlöparna är formade. Denna bild är tagen norrifrån mot samhället Ammerswihr. Den centrala vingården är Kaefferkopf. Till vänster (öster) skymtar byn Katzenthal.

Utlöparnas övre delar består av granit, mitt på sluttningen finns sandsten, muschelkalk och märgelrika bergarter. Slätten består av avlagringar, i just detta fall material som förts med floden Weiss.

Kartan visar den mest berömda delen av hjärtat av Alsace. Här markeras var Grand Cru-lägen från de geologiska epoker är belägna. Geologiskt likartade lägen har fått samma färg.

På berggrund från trias och jura kan vi identifiera tre huvudtyper av marker; kalkrika, en mellangrupp samt en kalkfattig grupp. Grundregel är att ju mer lättvittrad kalksten som marken innehåller, ju högre blir syra i musten. Med hög syra kan druvorna plockas sent och får då såväl komplexitet som lagringspotential.

karta
Kartan är ur tidskriften Munskänken 06/2004 och har gjorts av Ulf Jansson (artwork) och Per Warfvinge (idé).