Alsace

Vinodling i Alsace

Vingårdens decennium i Alsace

Under 1990-talet skedde en fantastisk utveckling i vinkällaren. Ökad förståelse av processerna kring fermentering och stabilisering, förbättrad teknologi och hög investeringsvilja har gjort att dagens Alsaceviner aldrig är dåliga.

Men nu vänds uppmärksamheten mot vingården. Grundtanken är att om vinrankan får optimala betingelser blir frukten av högsta klass. När druvan befriats från musten som skall bli vin bör vinmakaren intervenera så lite som möjligt. Människan skall stå tillbaka för naturen, terroir skall överordnas teknologin.

I Alsace finns två beskärningssystem, enkel och dubbel Guyot. Dubbel Guyot är den bästa metoden, där två ∩-formade grenar (baguettes) bär upp de fruktbärande skotten. Skotten binds upp till horisonala vajrar så att de bildar en jämntät, vertikal häck. Se bild.

I AOC Alsace gäller följande regler för uppbindning (pallisage ) och beskärning (taillage):

AOC
Uppbindning
Beskärning
Alsace
Enkel Guyot
Max 22 ögon per stock
.
Dubbel Guyot
Max 10 ögon per löpmeter
Alsace Grand Cru
Dubbel Guyot
Gewurz: Max 12 ögon per m2
.
.
övriga: Max 8 ögon per m2
Crémant d´Alsace
Dubbel Guyot
Max 12 ögon per m2

Beskärningen syftar till att stimulera men även begränsa skottsättning och fruktsättning, samt att forma plantan så att den kan ge jämn avkastning under upp till ett halvt sekel.

Uppbindningen formar plantan så att balansen mellan grönmassa (fotosyntes) och frukt blir optimal, och att man får bästa möjliga ljusexponering till plantan. Vidare skall luftgenomströmningen vara tillräcklig för att undvika röta under mognadsperioden.

Totalt tar arbetet i vingården 140 timmar i anspråk per hektar.

Månad
Aktivitet
Nov - mars
Beskärning
April
Nyplantering
Maj
Uppbindning
Juni
Insektsbekämpning
Juni - juli
Uppbindning, ansning, besprutning
Juli - augusti
Gallring (vendange vert)
September
Ansning och skörd
Oktober
Skörd och ympning
November
Eventuell skörd

Under sommaren reducerar klipper man bort en ansenlig del av klasarna för att hålla avkastningen nere. Detta kallas "grön skörd", vendange vert, och görs i juli. Sker det för tidigt kommer de återstående klasaran annars att bli större, och om det sker för sent har det ingen effekt.

På senare år har man dock förstått att vendange vert är direkt kontraproduktivt. Om man klipper bort ofärdiga klasar kommer vinrankan reagera med att sätta ännu fler klasar året efter. Marc Hugel, chef för vingårdarna på firman med samma namn, har berättat att man genomförde vendange vert systematiskt på 1980-talet. Första året lade man 200 timmar på detta, men antalet klasar ökade år från år tills det hela antog helt absurda proportioner. Efter några år behövde man 1300 timmar för att genomföra vendange vert! Då slutade man helt, och efter något år hade vinrankorna återgått till normal fruktsättning.

Däremot kan man knipsa bort fruktämnen tidigt på våren utan att det ger problem.