Andlau

Presentationer av vinodlare i Alsace

Filosofi

De odlare som presenteras under denna rubrik är alla värda ett besök. Alla gör viner som är typiska för Alsace, och som har speciella kvaliteter. Dessutom har vi valt odlare som vill något med sitt vinmakeri, personer som söker ett uttryck för terroir, tradition eller sin nyfikenhet. Vi ser ett särskilt nöje i att söka efter mindre producenter som är glada för besök.

Jag har provat nästan alla viner tillsammans med min fru, Catarina. Tillsammans är vi betydligt tryggare i våra bedömningar än var och en för sig.

Innan presentationen läggs ut på webben har vi provat några av de viner vi druckit på plats här hemma, i lugn och ro. Vi har sedan jämfört med notaten från platsbesöken för att kontrollera att intrycken är desamma oavsett miljön.

Men givetvis finns det viner i en produktlinje som är mindre tilltalande än andra. Personligen finner jag det dock förmätet att alltför hårt kritisera ett vin som producerats av en yrkesman elelr yrkeskvinna. Då väljer vi istället att utelämna en odlare. Jag har heller inte rangordnat producenterna; man skall betrakta alla producenter som om de är på delad 1:a plats.

Vinerna är, med undantag av Veckans Vin, inte poängsatta. Det skulle vara helt ogörligt, även om den slumpmässiga variationen antagligen skulle ligga omkring ±1 poäng på Munskänkarnas 20 poängskala.

Provningsnotaten har tagits direkt ur provningsboken.