Alsace wine

La Couronne d'Or

År 1994 bildades sammanslutningen La Couronne d'Or, Den Gyllene Cirkeln. I La Couronne d'Or samverkar 21 byar, 15 vinproducenter, två kooperativ och en fruktodlare för att stärka och marknadsföra området väster om Strasbourg.

Bilden nedan (välvilligt ställd till förfogande) illustrerar geografin. Avståndet mellan byarna är litet, normalt 2 km, och La Couronne d'Or är därför en cirkel med en diameter på knappt 20 km.


Klicka på kartan för bild med full upplösning (2,4 MB).

Backgrund

Redan år 589 e. Kr. skrev biskopen i Tours om de merovingiska vingårdarna väster om Strasbourg. Då var området av stor strategisk betydelse. Efterhand avgränsades området av fyra byar: I norr Nordheim, i väster Westhoffen, i öster Ostheim och i söder det vi idag kallar Molsheim.

Förutom det lilla vinodlingsområdet kring Wissembourg alldelles intill gränsen mot Tyskland, utgör Marlenheim den norra porten till Alsace vingårdar. Här börjar också vinvägen, Route des Vins d'Alsace, vilken slingrar sig 150 km ned till den södra utposten i Thann.

Trots närheten till den betydelsefulla metropolen Strasbourg, avståndet är ca 20 km, är området mellan Marlenheim och Molsheim förbisett som vinodlingsområde. Detta är särskilt anmärkningsvärt eftersom området rymmer fyra Grand Crus och 1 400 hektar vingårdar, d v s 10% arealen. Tack vara inflyttning från det dyra Strasbourg är byarna välmående och levande, samtidigt som de är ljuvligt genuina och präglade av mysiga gränder, innergårdar, blommor och korsvirkeshus.

Men förklaringen är ganska enkel. Här har lantbrukarna vid sidan av vinodlingen ägnat sig åt fruktodling, boskapsskötsel samt grönsaks- och spannmålsodling. Det finns ännu relativt få vinproducenter, istället har kooperativen varit de dominerande aktörerna.